Tầng 1, Tòa nhà Prima - Số 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội

0986231268 - 02436412999

Thông báo lịch nghỉ Tết Canh Tý năm 2020


🌸 🌿 🌸 🌿 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐂𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐘́ 𝟐𝟎𝟐𝟎 🌿 🌸 🌿 🌸

🌿𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛, 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖𝑚 𝑒́𝑛 𝑣𝑒̂̀ – 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢𝑚 𝑣𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑜̣̂, 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛🥰. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝐁𝐆𝐂 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑎́𝑛 𝐶𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑦́ 2020 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑞𝑢𝑦́ 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑞𝑢𝑦́ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦́ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐:
𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑢̛̀ 21/01/2020 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 02/02/2020 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑖̣𝑐ℎ (𝑡𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27 𝑎̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑢̀𝑛𝑔 9 𝑎̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ).
𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 03/02/2020 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑖̣𝑐ℎ (𝑡𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑢̀𝑛𝑔 10 𝑎̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ).

🌸𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑎̂́𝑝 𝑥𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑜̂́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑢:
🔜𝑀𝑠 𝑂𝑎𝑛ℎ: 0986231268
🔜𝑀𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔: 0983033987
🔜𝑀𝑠 𝑁𝑔𝑎:0977318299
🔜𝑀𝑠 𝑇ℎ𝑒̂𝑢: 0976089092
🔜𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦: 02436414999

🌺K𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑨𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒏𝒈 – 𝑻𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛🌺
—————————-
Công ty Tư vấn du học Toàn Cầu Xanh (BGC)
Số 36 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
📞Hotline: 0986231268 – 02436412999
📧Email: duhocblueglobal@gmail.com
🇼 🇪 🇧Website: https://duhocbgc.com

(Visited 14 times, 1 visits today)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC TOÀN CẦU XANH (BGC)

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Prima – Số 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0986231268 – 02436412999

Email: duhocblueglobal@gmail.com

Website: https://duhocbgc.com

Fanpage: https://www.facebook.com/DuhocBGC

Đăng ký tư vấn miễn phí

Các trường đánh dấu * là bắt buộc


Thông báo lịch nghỉ Tết Canh Tý năm 2020

🌸 🌿 🌸 🌿 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐂𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐘́ 𝟐𝟎𝟐𝟎 🌿 🌸 🌿 🌸 🌿𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛, 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖𝑚 𝑒́𝑛... xem thêm

Kết nối Facebook

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Prima - Số 22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0986231268 - 02436412999

Email: duhocblueglobal@gmail.com

Website: https://duhocbgc.com

Đồng hành cùng chúng tôi

Kết nối liên tục với BGC bằng cách đăng ký nhận các thông tin mới nhất qua Email.

Gửi

0986 231 268